Pravidla soutěže

POŘADATEL: Optika Mělník s. r. o, Na čihadlech 2656 413 01 Roudnice nad Labem
MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: Optika Mělník, Pražská 390/64 276 01 Mělník
NÁZEV SOUTĚŽE: Let vrtulníkem nad Mělníkem
DOBA TRVÁNÍ: 18. 11. 2019 do 17. 1. 2020
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let. Nezletilé osoby potřebují ke vstupu do soutěže souhlas zákonného zástupce.
VSTUP DO SOUTĚŽE: Soutěžícím se stává zákazník tehdy, pokud na naší provozovně v době konání soutěže uzavře zakázku v minimální hodnotě 2500,- Kč. Zakázkou je myšlena koupě obruby a brýlových skel, nebo jen samotná výměna brýlových skel.
Zákazník po uzavření zakázky vhodí svůj písemný souhlas do soutěžního boxu.
Pokud zákazník vyhraje, je povinen předložit zakázkový list.

VÝHRA: Let vrtulníkem

Výherce losujeme každé pondělí tj. 25. 11. 2019, 2. 12. 2019, 9. 12. 2019, 16. 12. 2019, 6. 1. 2020, 13. 1. 202020. 1. 2020.

Výherce bude kontaktován emailem info@optikamelnik.cz nebo telefonicky z čísla 777 409 746 a bude zveřejněn na internetových stánkách www.optika-melnik.cz. Výhra mu poté bude předána osobně.
Vyplněním souhlasu vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli: na případné zveřejnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a bydliště (pouze město, obec); Soutěžící vyjadřuje pořadateli soutěže souhlas, aby zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště pro účely realizace a vyhodnocení této soutěže a dále pro marketingové účely pořadatele, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Vícenásobná účast v soutěži je možná, vždy ovšem s uzavřením nové zakázky.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžité nebo jakékoliv jiné plnění.
Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, zrušit nebo jednostranně změnit, případně doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.
Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů nebo škody, která by mohla účastníkovi vyloučením vzniknout.

Rolovat nahoru