Prohlášení o shodě

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace www.optika-melnik.cz je vytvořena s maximální snahou o dobrou přístupnost a použitelnost.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

S údaji, které poskytnete prostřednictvím tohoto webu, bude zacházeno jako s údaji soukromými a budou v tomto smyslu chráněny. V žádném případě nebudou bez Vašeho svolení poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.

Prohlášení o autorských právech

Optika Mělník je držitelem práv k neomezenému užití veškerého textového i obrazového obsahu použitého na tomto webu. Bez předchozího písemného souhlasu není povoleno obsah jinde zveřejňovat nebo jinak zpracovávat.

Rolovat nahoru