O nás

Jsme již 7 let fungující oční optika s profesionálním týmem optiků a optometristů a přímou vazbou na oční ambulanci MUDr. Dany Zimákové. Naším společným cílem je poskytnout Vám maximální péči o Váš zrak a komplexní služby při výběru korekčních pomůcek jako jsou brýle, kontaktní čočky nebo lupy.

Při práci se řídíme Etickým kodexem očních optiků a optometristů vydaným Českým společenstvím očních optiků a optometristů v roce 2004 a dodržujeme Zásady pro posuzování kvality práce očního optika vydaného stejnou odbornou organizací v roce 2006.

V oční optice Mělník pracuje odborně vzdělaný personál, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví jako nelékařská zdravotnická profese – optometrista.


Ke stažení:

Etický kodex očních optiků a optometristů
Zásady posuzování kvality práce očního optika

Rolovat nahoru